Všechno vyobrazené zboží je skladem, odeslání obratem do 24 hodin. Skladem nové Lego katalogy leden-květen 2023.
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Opište text z obrázku*
Obchodní podmínky

Milí zákazníci
děkuji Vám moc, že jste se rozhodli v našem obchůdku nakoupit a níže pro Vás uvádím podmínky prodeje.

PROVOZOVATEL:

KONTAKTNÍ ADRESA:


Hana Pustková 

Olšina dolní 592
74727 Kobeřice

IČO: 60952300
DiČ: CZ6954135452


Tel. 553657019
Mobil: 777657920
Email: hana.pustkova@varko.cz

Odpovědný pracovník:
Hana Pustková, tel. 553657019 nebo mobil. 777657920 (od 8-18.00 hod.)
email. hana.pustkova@varko.czObchodní , dodací a reklamační podmínky 1.Všeobecné informace

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Upozornění pro obchodníky zabývající se prodejem hraček, že jejich objednávky mohou být omezeny nebo zrušeny. Varko.cz se zabývá prodejem koncovým spotřebitelům jak fyzickým, tak pravnickým osobám, ale nikoliv velkoobchodním prodejem.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího mimo rezervaci zboží na prodejně je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.varko.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek. 

Data – zobrazené informace a obrázky nesmí třetí osoba bez souhlasu provozovatele eshopu Hana Pustková použít. Pokud není uvedena barva zboží v názvu, vyhrazujeme si právo na dodání zboží v různých barvách dle dispozice výrobního programu dodavatele/výrobce. Uvedené obrázky na eshopu jsou ilustrativní. 2. Platební podmínky a způsoby plateb:

 

 1. Na internetovém obchodě www.varko.cz je možný způsob úhrady:

  Na dobírku (zboží zasláno ihned (v pracovních dnech a pokud je skladem) a  vybraným dopravcem) 
  Platbou převodem v Kč nebo EUR (zboží zasláno po úhradě na náš účet u FIO banky a.s. 

   

  Hotově při převzetí zboží na výdejním místě.

 2.  

  Službou PayPal - (pouze na vyžádání) (při této formě platby je účtován transakční poplatek 3.5% společností PayPal). V případě zájmu o platbu přes PayPal proveďte objednávku s platbou bankovním převodem a do poznámky uveďte PLATBA PAYPAL. Následně Vám zašleme na Váš email podklady k platbě přes PayPal. 

 

 

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. U osobních odběrů je cena sdělena při úhradě na pokladně.

Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny prodávajícímu. Prodávající je oprávněn uplatňovat vlastnické právo se všemi právními aspekty (zpronevěra, neoprávněné obohacení) a důsledky, pokud nebude kupujícím zboží uhrazeno k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

3.Odstoupení od smlouvy

PRÁVO SE NEVZTAHUJE na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ. 

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace (nákup přes internet s dodáním přepravní službou na adresu udanou zákazníkem) - V souladu s § 1829 zákona č.89/2012 občanského zákoníku a dle směrnice 97/7/ES má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. 

 1. Současně se zbožím zašlete dopis nebo na email hana.pustkova@email.cz s textem: "Tímto chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

 2. Zboží nechte doručit na adresu obchodu (prodávajícího) Varko.cz - Hana Pustková, Olšina dolní 592, 74727 Kobeřice. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete zabalené nejlépe v původním obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s přiloženým dokladem o koupi. 

 3. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.(zásilky na dobírku jsou odmítány)

 4. V případě, že vrácené zboží bude poškozeno nebo bude jinak snížená jeho hodnota bude o toto snížena vrácená částka.

 5. Zboží nelze vrátit u zvukových nebo obrazových nahrávek (např. filmy a hry) pokud dojde k porušení ochranné fólie balení (porušení původního obalu) nebo dojde k otevření setů Lego a porušení obalů.

 6. Důrazně doporučujeme k vracenému zboží přiložit dokument, který potvrdí, že zboží jste zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku, faktury přiložena online u objednávky.

  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží. 

  Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění nebo je v této lhůtě oznámeno písemně. v případě oznámení zaslaném elektronicky je nutné zaslat toto v řádné pracovní době. 

  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Náklady na zaslání zboží zpět hradí odesílatel dle § 1829 zákona č.89/2012 občanského zákoníku.

   

4. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. 
Storno proveďte buď telefonicky na čísle 777657920 nebo e-mailem na adresu hana.pustkova@email.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. 

Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil bankovním převodem a objednávku řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena bezhotovostním převodem na jeho účet do 14 dnů od připsání na náš účet. 

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

 1. Zboží se již nevyrábí
 2. Zboží již výrobce nedodává
 3. U zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele
 4. U objednávek, které nelze opakovaně ověřit.
 5. Objednávky zákazníka, který opakovaně nepřevzal předchozí zásilky.
 6. U objednávek s množstvím neodpovídající maloobchodnímu prodeji zejména u akčního zboží nebo exklusivních položek. 
  - Za obvyklé množství u stavebnic (nikoliv u dílků) považujeme množství do 5ks. V případě, že zákazník objedná více než 5 kusů bude každá položka posuzována individuálně. 

  - Objednávky škol jsou posuzovány individuálně a zde limity na běžné položky neplatí. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

 • Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.. Více viz bod 3. Odstoupení od smlouvy. 

 • Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka. 

5. Reklamace


Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího- hana.pustkova@email.cz. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace obvykle ihned, nejdéle do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a lze odstoupit od kupní smlouvy. 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností: 

• že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje - fakturou, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované Prodávajícím Kupující předloží smlouvu o záruce. 

• že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího; 

• že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující  dodá vadný výrobek na adresu Prodávajícího. Varko.cz Hana Pustková, Olšina dolní 592, 74727 Kobeřice

. V případě chybějících dílků ve stavebnicích se může kupující sám obrátit na výrobce na www.lego.com

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky: 

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu hana.pustkova@email.cz, nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji: 

- jaké zboží reklamujete
- důvod reklamace
- termín nákupu
- číslo faktury
- číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu
- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží. Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu! Doporučujeme, zásilku pojistit. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. 

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy 

Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. 


Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01. ledna 2016 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.5.1 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením, znečištěním, atd. dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. 5.2. Vyřízení stížnosti 

 

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.5.3. Mimosoudní řešení sporu

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.5.4. Spotřebitelské centrum

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 6. Ceny, daně a jak nakupovat

 • DPH sazba a cenyVeškeré uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. V případě změny DPH v období vyřizování objednávky bude zboží odesláno dle nově stanovené sazby DPH. Vždy se vychází z ceny bez DPH a k ní je připočtena aktuální sazba DPH. 

 • Jak nakupovat


Nakupování internetovém obchodě www.varko.cz je velmi snadné.
Zboží je přehledně roztříděno do různých kategorií umístěných v horní části. Po kliknutí na zvolenou kategorii  se buď daná kategorie rozbalí do podkategorií nebo se rovnou zobrazí zboží dané kategorie v hlavním okně. 

Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, naopak detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. 

Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit , čímž; dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nakupováním přihlásit, v případě restartování počítače zůstane již zboží v košíku. 

Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat . 

Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Jinak máte možnost vrátit se přes tlačítko Zpět a provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat . Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou email adresu.

 

 

 

 

Reklama

kostky.org